Multimedialn Wystawa Historyczna - zobacz jak działa!

 

btn kody

KALENDARZ HISTORYCZNY

25/4/1900

Tworzy się OSO w Końskich

 

III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Pamięć przeszłości”

 

„PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI”

III Konkurs fotograficzny

 

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani nie ma prawa do przyszłości”.

                                                Józef Piłsudski

 

 

 Jak przedstawić przeszłość? Jak pokazać minione życie konkretnej osoby, przedmiotu, miejsca, miasta… Czy da się w statycznej fotografii wyrazić dynamikę upływu czasu? Czy można w niej zawrzeć naszą pamięć o tym, co było?

Z tymi niełatwymi pytaniami będą musieli się zmierzyć uczestnicy konkursu fotograficznego „PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI”. W fotografii bowiem odnajdujemy obiekt widziany oczami artysty-fotografika, odnajdujemy więc jego wrażliwość, sposób myślenia i postrzegania otaczającego nas świata.

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią oglądać świat w obiektywie aparatu fotograficznego.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 


I. Organizatorzy: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach

II. Cele konkursu:


- rozwijanie zainteresowań historią naszej Ojczyzny oraz regionu świętokrzyskiego
- budowanie więzi międzypokoleniowej
- budzenie szacunku dla dokonań przeszłych pokoleń
- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskiej odpowiedzialności wśród młodzieży

III. Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychwojewództwa świętokrzyskiego

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe przesyłane są za pośrednictwem szkół, placówek. Z każdej szkoły może brać udział dowolna liczba uczestników.
2. Konkurs skierowany jest do uczestników indywidualnych.
3. Każdy uczestnik może nadesłać 2 pojedyncze zdjęcia.
4. Tematyka zgłoszonych fotografii musi być związana z tytułem konkursu.
5. Fotografie nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej niepublikowanymi, przygotowanymi specjalnie na Konkurs.
6. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach podobnych do uzyskiwanych w ciemni fotograficznej, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.
7. Fotografie mogą być wykonane w technice kolorowej, czarno-białej lub w sepii, na papierze fotograficznym w formacie minimalnym 20x30 cm.
8. Oceniane będą tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym.
9. Każde zdjęcie musi być podpisane i opatrzone tytułem.
10. Plik ze zdjęciami należy zapisać na płycie CD, opisać ją imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły. Płytę, zdjęcia oraz wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesłać ( lub przynieść osobiście) na adres: OMPiO, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce, z dopiskiem Konkurs „PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI”.
11. Nadesłanych na konkurs prac organizator nie zwraca.
12. Zgłaszający zdjęcia do Konkursu uczestnik:
• oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem;
• prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu,
• przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883),
• wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

V. Zasady i kryteria oceny:
1. Organizator powołuje Jury, które oceni prace konkursowe.
2. Jury będzie oceniać prace konkursowe według następujących kryteriów:
• wyraz artystyczny fotografii
• pomysł na interpretację tematu konkursu
• walory techniczne zdjęć
• bogactwo wyobraźni autorów, ich wrażliwość na rzeczywistość.

VII. Termin nadsyłania prac konkursowych:
1.Prace należy dostarczyć (osobiście lub przesyłką pocztową) na adres: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce, do 10. kwietnia 2017 r.
Prace przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Jury spośród nadesłanych fotografii konkursowych wybierze 3 zdjęcia, które uzyskają I, II i III miejsce oraz wyróżni prace, które zostaną pokazane na wystawie w OMPiO.
2. Uroczyste podsumowanie Konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w OMPiO w Kielcach, ul. Zamkowa 3.

IX. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe
i książkowe. Nauczyciele/opiekunowie otrzymają dyplomy-podziękowania.


W razie pytań prosimy o kontakt z Jolantą Białek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
tel. 41 3152639 w.116.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA.pdf

Projekt graficzny i wykonanie - WZ, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.