Multimedialn Wystawa Historyczna - zobacz jak działa!

 

btn kody

KALENDARZ HISTORYCZNY

25/4/1900

Tworzy się OSO w Końskich

 

V Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkanie ze Słowem"

 

V Wojewódzki Konkurs Recytatorski

 „SPOTKANIE ZE SŁOWEM”

 

REGULAMIN

W trosce o kulturę słowa Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej cyklicznie przeprowadza dla młodzieży szkolnej (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) Konkurs Recytatorski „SPOTKANIE ZE SŁOWEM”.  Jesteśmy przekonani, że żywy kontakt z poezją i prozą polską wzbogaci oraz rozwinie uczniów naszego regionu  – recytatorzy bowiem czytają, rozumieją i interpretują mówione przez siebie teksty, dopełniając je własnymi przemyśleniami i emocjami.

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkanie ze Słowem” jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów: szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs ma na celu popularyzację literatury polskiej,  dbanie o kulturę języka, kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej.

 

I.  Organizator:

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Ul. Zamkowa 3

25-009 Kielce

Honorowy Patronat: Prezydent Miasta Kielce

                                      Świętokrzyski Kurator Oświaty

II. Konkurs prowadzony jest w drodze dwustopniowej  eliminacji:

a) eliminacje szkolne,

b) finał wojewódzki.

III. Miejsce i terminy:

a) eliminacje szkolne odbywają się w szkołach do 24. lutego 2017 r.

c) finał wojewódzki odbędzie się  03-04 kwietnia 2017 r. w Kielcach w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, ul. Zamkowa 3.

IV. Organizacja:

a) szkoły powołują Szkolne Komisje Konkursowe,

b) szkoły organizują eliminacje do WKR „SPOTKANIE ZE SŁOWEM”,

c) organizator WKR zapewnia wykonawcom i ich opiekunom pomoc metodyczną,

d) Szkolne Komisje Konkursowe po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłaniają

2 laureatów oraz przesyłają w nieprzekraczalnym terminie do 03. marca 2017 r. wypełniony Formularz Zgłoszenia uczestnika II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „SPOTKANIE ZE SŁOWEM”:

- mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- pocztą na adres: OMPiO, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce, z dopiskiem WKR,

 e) finał wojewódzki odbędzie się w dniach 03-04 kwietnia 2017 r.  w Kielcach

  w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, ul. Zamkowa 3.

V. Repertuar:

a) 2 utwory literatury polskiej - 1 utwór poetycki (w całości lub fragment)

 i 1 fragment prozy,

b) czas  prezentacji  scenicznej  nie może przekroczyć  6 minut. Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny jury,

c) laureaci konkursów szkolnych zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego nie mogą zmieniać repertuaru.

VI. Ocena i nagrody:

a)prezentacje konkursowe szczebla szkolnego i wojewódzkiego oceniane będą według następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru -dopasowanie tekstu do możliwości interpretacyjnych wykonawcy, oryginalność utworu;
  • możliwości interpretacyjne wykonawcy - logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, oryginalność;
  • kultura słowa - artykulacja, akcent, przestankowanie, oddech;
  • ogólny wyraz artystyczny - postawa i emocje wykonawcy, odczucia i wrażenia słuchaczy;

b) ostateczny werdykt etapu wojewódzkiego jest ustalany przez Jury WKR. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego. Decyzja Jury jest ostateczna;

c) Jury WKR ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego;

d) uczestnik może poprosić Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji;

e) wszyscy uczestnicy wojewódzkiego finału uzyskają dyplomy, a laureaci otrzymają nagrody.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf

Projekt graficzny i wykonanie - WZ, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.