Multimedialn Wystawa Historyczna - zobacz jak działa!

 

btn kody

KALENDARZ HISTORYCZNY

25/4/1900

Tworzy się OSO w Końskich

 

IV Wojewódzki Konkurs "Żołnierze Niezłomni"

REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
,,ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI.
PAMIĘCI ZAPOMNIANYM BOHATEROM NASZEGO REGIONU”

 


ORGANIZATORZY

 

 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K.Norwida w Kielcach
 • Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
 • Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach


PATRONAT HONOROWY


Pan Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce
Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


PATRONAT MEDIALNY


TVP3 Kielce
Radio Kielce
Dziennik „Echo Dnia”
Radio „eM”


CEL KONKURSU

 

 • Włączenie uczniów w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • Propagowanie wiedzy o bohaterach podziemia antykomunistycznego, związanych z regionem świętokrzyskim,
 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży,
 • Przywracanie wymazanych z pamięci Polaków bohaterów, którzy nie złożyli broni i walcząc o wolność poświęcili swoje życie.


WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.
 • Konkurs ma charakter indywidualny, wyklucza się prace zbiorowe.
 • Uczestnicy zgłaszają do konkursu tylko prace wykonane samodzielnie, autorskie. Nie dotyczy to reprodukcji fotografii z albumów rodzinnych czy dokumentów. W przypadku wykorzystania dostępnych zdjęć, ilustracji nie wykonanych przez uczniów, należy podać źródło ich pochodzenia.
 • Prace nadesłane na konkurs mają stanowić oryginalną twórczość autora, nie mogą stanowić plagiatu.
 • Uczniowie gimnazjów przygotowują pracę konkursową, polegającą na wykonaniu plakatu promocyjnego.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotowują pracę konkursową, polegającą na nagraniu krótkiego filmu promocyjnego.

 

 

PLAKAT
(DLA GIMNAZJUM)

 • Plakat ma promować w oryginalny sposób Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale związany z ziemią świętokrzyską. Tematem plakatu może być historia wybranego żołnierza, dowódcy, oddziału zbrojnego, organizacji podziemia niepodległościowego, miejsca walk, procesu sądowego, miejsc pamięci i kaźni związanych z Kielecczyzną.
 • Praca ma mieć formę plastyczną z wykorzystaniem wybranej techniki spośród: obraz, rysunek, fotografia, collage, grafika, grafika komputerowa.
 • Plakat może być wykonany w wersji kolorowej lub czarno-białej, a układ kartki poziomy lub pionowy.
 • Format pracy: A4 (21x29,7cm), A3 (29,7cmX42cm), A2 (42x59,4cm) lub A1 (59,4x84,1cm).

FILM PROMOCYJNY
(DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH)

 • Film ma promować w oryginalny sposób Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale związany z ziemią świętokrzyską. Tematem spotu może być historia wybranego żołnierza, dowódcy, oddziału zbrojnego, organizacji podziemia niepodległościowego, miejsca walk, procesu sądowego, miejsc pamięci i kaźni związanych z Kielecczyzną.
 • Długość filmu nie może przekraczać 2 min. i 30 sekund.
 • Plik należy zapisać w dowolnym formacie, który obsługiwany jest przez systemy Windows.
 • Film należy nagrać na płycie CD lub DVD.

 

 

 • Do każdej pracy należy podać podstawowe informacje o uczestniku konkursu:

- imię i nazwisko, klasa
- nazwa placówki edukacyjnej, telefon,
- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna ucznia.

 • Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół gimnazjalnych,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
 • Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 22 grudnia 2016r. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik 2). Osoby pełnoletnie wypełniają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 3).
 • Termin złożenia prac upływa 3 lutego 2017r. Należy je dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K.Norwida w Kielcach, 25-613 Kielce,ul.Jagiellońska 4 z dopiskiem: Wojewódzki konkurs ,,Żołnierze Niezłomni. Pamięci zapomnianym bohaterom naszego regionu”.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Zwycięscy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatorów.
 • Uroczyste rozdanie nagród rzeczowych zwycięzcom nastąpi 1 marca 2017r., podczas spotkania edukacyjnego ,,Bohaterom pamięć”. O miejscu spotkania organizatorzy poinformują w odrębnych zaproszeniach.
 • Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na spotkaniu.
 • Organizator nie odsyła prac konkursowych.

Osobą, która koordynuje wszystkie działania ze strony organizatorów jest:
Pani Ewa Kolus, tel. 601 516 599; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K.Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4, 25-613 Kielce
tel. (041) 367 61 61
fax (041) 367 69 19

 

POBIERZ REGULAMIN ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf

Projekt graficzny i wykonanie - WZ, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.